สร้างบ้านมาตรฐานสูงบนที่ดินคุณ

DESIGN CONSULT AND CONSTRUCT BY SURASAK KANGKHAO

ปรึกษา-ออกแบบ-พร้อมก่อสร้าง-บ้านที่เป็นพื้นที่ตอบสนองประสบการณ์และวิถีชีวิตที่เป็นตัวตนของเจ้าของบ้านเองอย่างแท้จริง

ร่วมสร้างประสบการณ์การออกแบบและสร้างบ้านคุณภาพสูงบนที่ดินคุณ

facebook.com/HomesProject

homesproject

homesproject

+66 81-556-7756 , +66 81-304-2260

Copyright © 2022 Home’s